link
הזנה ידנית
העבר כרטיס
כרטיס מקומי כרטיס חו"ל*
סוג כרטיס אשראי: Visa Mastercard Amex Diners Isracard
אני מאשר את תנאי התקנון  לתקנון המלא
סה"כ לתשלום:

תשלומים נכנסים
שמור
  שמור
הדפס
  הדפס
החשבון שלי
לכל התשלומים הנכנסים
+
דוחות 

שמור
  שמור
הדפס
  הדפספרטי חשבון בנק לזיכוי